Project Description

Powrót do wszystkich sektorów

ARTYKUŁ: Światło

MATERIAŁ: PC Tarflon -lc -1700

WAGA: 250gr

ILOŚĆ GNIAZD: 2

SYSTEM: iSystem 16, 2 krotny system zanykany igłowo