Project Description

Powrót do wszystkich sektorów

ARTYKUŁ: Bęben kablowy

MATERIAŁ: PA6 + 40%GF

WAGA: 288gr

ILOŚĆ GNIAZD: 16

SYSTEM: iSystem 16, 16 krotny system zanykany igłowo