Project Description

Powrót do wszystkich sektorów

ARTYKUŁ: Pułapka na insekty

MATERIAŁ: PP Moplen HP 648T

CAŁKOWITA WAGA:: 40 gr

WAGA PRZEDMIOTU:: 5 gr

SYSTEM: System zamykany igłowo iSystem12, 8 krotny

ZALETY: Niskie temperatury i ciśnienia robocze, doskonała estetyka
punktu wtrysku, skrócony czas cyklu i mniejsze zużycie

GRUBOŚĆ: 1mm