Project Description

Powrót do wszystkich sektorów

ARTYKUŁ: Pierścień rozstawczy

MATERIAŁ: PPS+GF

WAGA: 4,0 gr

WAGA NA DYSZĘ: 4,0 gr

SYSTEM: System zamykany igłowo iSystem12

ZALETY: Niskie temperatury i ciśnienia robocze, doskonała estetyka
punktu wtrysku, skrócony czas cyklu i mniejsze zużycie
WYMIARY: Ø 46x5h

GRUBOŚĆ: 2,5 mm