Project Description

Powrót do wszystkich sektorów

ARTYKUŁ: Łyżka

MATERIAŁ: PP

ILOŚĆ GNIAZD: 64

SYSTEM: iSystem 7, 64 krotny dostarczony jako gorąca połówka

ZALETY: Reduced cycle time (5 sec), quick color change (6 shots)